Webtoegankelijkheid

We streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Natuurlijk Vijfheerenlanden.

Deze website www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl is nog niet helemaal toegankelijk. We hebben de eerste maatregelen genomen en we plannen een toegankelijkheidsonderzoek in. Bij veranderingen passen wij deze website aan.

Contact
Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ikpraatmee@sir.nl.