Regionale Energiestrategie

In 2019 is het Klimaatakkoord gesloten. Dit is erop gericht om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Om invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord is de Regionale Energie Strategie (RES) gestart. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s. Deze regio’s onderzoeken met elkaar waar en hoe grootschalige duurzame elektriciteit opgewekt kan worden en wat een efficiëntie verdeling is van regionale warmtebronnen.

Gemeente Vijfheerenlanden is onderdeel van Regionale Energiestrategie U16. Hierin zitten de provincie, de 16 Utrechtse gemeenten en 4 waterschappen. Op de websites Iedereen doet wat en de website Energieregio Utrecht is een antwoord te vinden op de meest gestelde vragen.