Vervoer

Een schoon en veilig Vijfheerenlanden dat willen we toch allemaal? Duurzaam vervoer draagt bij aan het verminderen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen en het is beter voor het klimaat.


Lopen en fietsen

Kleine afstanden zijn te overbruggen te voet of per (elektrische) fiets. Opladen kan op veel plekken in Nederland. Weten waar jij jouw fiets kunt opladen? 


Openbaar vervoer

Reizen met het openbaar vervoer is beter voor het milieu dan reizen met de auto. Door te kiezen voor slimme combinaties van vervoersmiddelen kun je snel en comfortabel reizen.Met de reisplanner van 9292ov is een reis met het openbaar vervoer te plannen. 


Elektrisch rijden

Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit, omdat er geen schadelijke uitlaatgassen als stikstofoxiden en fijn stof bij vrijkomen. Deze auto’s zijn zuiniger in energie en zorgen voor 30-50% minder CO2 uitstoot dan auto’s die op fossiele brandstof rijden. 


Openbare laadpalen

Er zijn veel openbare laadpalen in onze gemeente en dat worden er steeds meer. Het bedrijf Allegro regelt de afhandeling. 

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartijen, netbeheerders en gemeente. De totale doorlooptijd is 18 weken of langer. Daarin is 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Tekent iemand bezwaar aan, dan duurt het aanvraagproces langer. Houd bij de aanschaf van een elektrische auto rekening met deze termijnen.

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als je niet op eigen terrein kunt opladen en als er niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten. Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. Je krijgt dus geen eigen oplaadpunt of eigen parkeerplaats. 


Deelauto’s

Een aantrekkelijke gemeente is een leefbare gemeente met gezonde lucht. Daarom ziet de gemeente voordelen in het delen van auto’s en elektrisch rijden. Het is duurzaam en financieel aantrekkelijk. Een slimme manier van A naar B. Particuliere auto’s staan een groot deel van de dag stil. Door een auto te delen wordt deze efficiënter gebruikt en zijn er minder auto’s nodig.

Huidige mogelijkheden: