Resutaten enquête Vianen - West, Monnikenhof en Amaliastein

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: groene omgeving (70%), alles bij de hand (46%) en de rust en ruimte (38%).
 • Woorden die bij Vianen (west, Monnikenhof en Amaliastein) horen zijn gewoon (38%), rustig (37%) en gemoedelijk (32%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de groene omgeving, de voorzieningen (op loopafstand) en de rust,

Wonen

 • 41% van de respondenten wil niet verhuizen. Van de mensen die wel wil verhuizen, 43% binnen Vianen blijven wonen. Zo’n 20% wil de regio uit.
 • Een grote meerderheid (82%) wil dat er meer verschillende type woningen in de wijk gebouwd worden.
 • Een kleine meerderheid wil dat (oude) woningen/gebouwen gesloopt worden voor nieuwbouw (51%) en dat het bouwen in het buitengebied gebeurd (55%).
 • Een kleine meerderheid is het niet eens met het compact bouwen in de bebouwde kom (met meer hoogbouw en meer ruimte voor openbaar groen en voorzieningen) (52%) en met het bouwen op open plekken binnen de bebouwde kom (52%).
 • Klimaatneutraal wonen (61%), bouwen voor de eigen bewoners van Vianen (45%) en het ondersteunen van initiatieven van bewoners (30%) wordt het meest genoemd als ontwikkelingen op gebied van nieuwbouw waar de gemeente op in zou moeten zetten.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (63%), een zorgservice (28%) en toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (22%).
 • Voor jongeren: meer ontmoetingsplekken (45%), veiligere fietspaden (43%) en een betere OV-verbinding (33%).

Werken

 • 31% van de respondenten werkt buiten Vijfheerenlanden, maar binnen de regio Utrecht. Daarnaast werkt 24% buiten de regio.
 • 56% van de respondenten geeft aan deels thuis en deels op kantoor te willen werken. Voor 29% is thuiswerken geen optie.

Mobiliteit

 • De meerderheid wil dat het centrum autoluw wordt/blijft (54%), er bij nieuwe woonlocaties voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooter ‘s/auto’s (68%) zijn en meer ruimte voor fietsen en wandelen is (88%), er meer geïnvesteerd wordt in fietspaden dan in (auto)wegen (64%) en er een betere OV-verbinding komt (73%).
 • De meerderheid wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen (62%).

Groen en landschap

 • Het inzetten op het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (63%), het planten van meer bomen (48%) en meer groen waar kinderen kunnen spelen, zoals een park of natuurspeeltuin (40%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om de groenvoorziening in de gemeente.
 • Betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (44%) en uitgezette wandelroutes als klompenpaden (20%) worden het meeste genoemd als mogelijkheden die helpen om vaker naar buiten te gaan. Daarnaast geeft 33% aan dat er al genoeg mogelijkheden zijn.

Toerisme

 • Een kleine meerderheid (54%) vindt dat er meer ingezet moet worden op de toeristische promotie van de gemeente. Verder voorziet 68% geen overlast door de komst van meer bezoekers. Wel vindt 75% het belangrijk dat stiltegebieden echt stil blijven.
 • Het verbeteren van fietspaden (49%) en het openbaar vervoer (45,6%) kan eraan bijdragen dat bezoekers minder met de auto komen, waardoor overlast beperkt wordt. Ook toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra kan er volgens 44% van de respondenten aan bijdragen dat het overlast op gebied van mobiliteit beperkt wordt.