Resultaten enquete Hei -en Boeicop

Identiteit

 •  De meest genoemde kernwaarden zijn: rust en ruimte (74%), groene omgeving (58%) en ons kent ons (42%).
 •  Woorden die bij Hei- en Boeicop horen zijn gemoedelijk (48%), nuchter (39%), ons kent ons (29%) en rustig (29%). 
 •  Waar respondenten het meest trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de sociale cohesie, de rustige, mooie en groene omgeving en de aanwezigheid van voorzieningen.

Wonen

 • 55% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Voor de uitbreiding van Hei- en Boeicop kiezen de meeste respondenten voor bouwen op open plekken binnen de bebouwde kom van het dorp (74%) en het bouwen van verschillende typen woningen (78%).
 •  Minder populair is het slopen van (oude) woningen/gebouwen binnen Hei- en Boeicop voor nieuwbouw. Zo’n 65% van de respondenten wil dit niet.
 •  Bouwen voor de eigen bewoners van Hei- en Boeicop (77%), het ondersteunen van initiatieven van bewoners voor het bouwen van woningen (52%) en klimaatneutraal wonen (29%) worden het meest genoemd als ontwikkeling waarop moet worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (61%), meer ontmoetingsplekken (32%) en een weekmarkt (32%).
 • Voor jongeren: betere OV-verbinding (58%), veilige fietspaden (42%) en meer speelplekken (39%).

Werken

 • Eén derde van de respondenten werkt buiten de gemeente, maar binnen de regio Utrecht. Maar zo’n 10% werkt binnen Vijfheerenlanden. Daarnaast werkt 24% thuis.
 • Voor een grote meerderheid is thuiswerken geen optie (71%). Zo’n 20% zou deels thuis en deels op kantoor willen werken. Daarnaast wil 10% voornamelijk thuiswerken.

Mobiliteit

 •  Wel wil een meerderheid dat er meer ruimte komt voor fietsen en wandelen in nieuwe woonlocaties (60%) en een betere OV-verbinding (70%)
 • De helft van de respondenten wil geen vervoer op aanvraag, in plaats van bussen met een vaste dienstregeling.
 • Een meerderheid wil niet de huidige parkeerplekken vervangen door meer groen (73%).
 • Over het autoluw maken van nieuwe woonlocaties en het huidige dorpscentrum zijn de meningen verdeeld.

Groen en landschap

 • Inzetten meer groen waar kinderen kunnen spelen, zoals een park of natuurspeeltuin (33%), het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (30%) en het buitengebied (27%) worden het meest genoemd als aspecten waar de gemeente op zou moeten inzetten wat betreft de groenvoorziening.
 • Beter fiets- en wandelpaden in de omgeving (43%) en uitgezette wandelroutes, zoals klompenpaden (23%), worden het meest benoemd als mogelijkheid om inwoners te stimuleren om vaker naar buiten te gaan om te bewegen.

Toerisme

 • De respondenten hebben geen uitgesproken mening over de wenselijkheid van meer of minder bezoekers/toeristen.  Wel vindt bijna 70% dat het belangrijk dat stiltegebieden echt stil blijven. Ook verwelkomt ruim de helft van de respondenten wel individuele bezoekers, maar heeft liever geen grote groepen.
 • Inzetten op het verbeteren van het openbaar vervoer (53%) en fietspaden (37%), zodat er minder bezoekers met de auto komen, kan bijdragen aan het aanpakken van overlast. Ook het toevoegen van parkeerplaatsen binnen de centra draagt hier volgens 30% van de respondenten aan bij.