Resultaten enquête Zijderveld

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: rust en ruimte (64%), groene omgeving (64%) en de kerkgemeenschap (43%).
 • Woorden die bij Zijderveld horen zijn gemoedelijk (43%), ons kent ons (34%), rustig (36%) en gelovig (21%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn het gemeenschapsgevoel, de rust en het omzien naar elkaar.

Wonen

 • 70% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Voor de uitbreiding van het dorp vindt 85% van de respondenten dat er gebouwd moet worden binnen de bebouwde kom van Zijderveld. Daarnaast is 85% voorstander van het bouwen van meer verschillende type woningen.
 • Echter, 62% is het niet eens met het slopen van (oude) woningen/gebouwen in Zijderveld voor nieuwbouw.
 • Het ondersteunen van initiatieven van bewoners (62%), klimaatneutraal wonen (54%) en bouwen voor de eigen bewoners van Zijderveld worden het meest genoemd als ontwikkeling waarop moet worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (77%), een buurtbus (39%) en een boodschappenservice (31%).
 • Voor jongeren: meer speelplekken (62%), een beter OV-verbinding (46%) en meer ontmoetingsplekken (39%).

Werken

 • Zo’n 44% van de respondenten werkt buiten Vijfheerenlanden, binnen de regio Utrecht. Daarnaast werkt 22% buiten de regio. Geen enkele respondent aan in Vijfheerenlanden te werken.
 • De meerderheid (67%) heeft niet de mogelijkheid om thuis te werken. Daarnaast zou 22% deels op kantoor en deels thuis willen werken.

Mobiliteit

 • De meerderheid wil niet dat het huidige dorpscentrum (85%) en nieuwe woonlocaties (54%) autoluw ingericht wordt.
 • Ook ziet een grote meerderheid (85%) niks in het vervangen van huidige parkeerplekken door meer groen.
 • Bij nieuwe woonlocaties wil 62% van de respondenten voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooters/auto’s.
 • Een ruime meerderheid (77%) wil meer ruimte voor fietsen en wandelen in nieuwe woonlocaties.
 • Zo’n 62% is geen voorstander van vervoer op aanvraag in plaats van bussen met een vaste dienstregeling.

Groen en landschap

 • Inzetten meer groen waar kinderen kunnen spelen, zoals een park of natuurspeeltuin (62%), heet planten van meer bomen (46%) en het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (39%) worden het meest genoemd als aspecten waar de gemeente op zou moeten inzetten wat betreft de groenvoorziening.
 • Ook wordt benoemd dat het gemeentelijk groen beter onderhouden kan worden. Dat laat nu te wensen over.
 • De helft van de respondenten geeft aan dat het inzetten op betere fiets- en wandelroutes in de omgeving en uitgezette wandelroutes, zoals klompenpaden uitzetten, zou bijdragen aan het vaker naar buiten gaan.

Toerisme

 • De meerderheid (62%) is voorstander van meer inzetten op de toeristische promotie van de gemeente. Echter voorziet de helft van de respondenten ook overlast in het dorp door een toename van bezoekers. Zo’n 62% is voorstander van het verwelkomen van individuele bezoekers, maar liever geen grote groepen.