Resultaten enquête Vianen - Oost, de Hagen, de Biezen

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: alles bij de hand (50%), de ontstaansgeschiedenis (33%) en de rust en ruimte (27%).
 • Woorden die bij Vianen (oost, De Hagen en De Biezen) horen zijn gewoon (57%), veilig (17%)en rustig (17%).
 • Waar respondenten het meest trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de historische binnenstad, het groen en de voorzieningen.

Wonen

 • 45% van de respondenten wil niet verhuizen. Van de respondenten die wel willen verhuizen, wil 29% in Vianen blijven wonen. Een kwart wil buiten de regio verhuizen.
 • De meerderheid (80%) wil dat er meer verschillende type woningen in de wijk gebouwd worden.
 • Bouwen voor de eigen bewoners van Vianen (54%), klimaatneutraal wonen (51%), en het ondersteunen van initiatieven van bewoners (37%) wordt het meest genoemd als ontwikkelingen op gebied van nieuwbouw waar de gemeente op in zou moeten zetten bij nieuw te bouwen woningen.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (54%), toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (44%) en een zorgservice (37%).
 • Voor jongeren: meer ontmoetingsplekken (51%), een betere OV-verbinding (37%) en veiligere fietspaden (34%),

Werken

 • 22% van de respondentenwerkt buiten Vianen, maar binnen Vijfheerenlanden. Daarnaast werkt 39% buiten Vijfheerenlanden, maar binnen de regio Utrecht.
 • De helft van de respondenten geeft aan dat thuiswerken voor hem/haar niet mogelijk is. Daarnaast zou 28% gedeeltelijk thuis willen werken en 11% wil voornamelijk thuiswerken.

Mobiliteit

 • De meerderheid wil dat er bij nieuwe woonlocaties voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooter ‘s/auto’s zijn (63%), meer ruimte voor fietsen en wandelen (85%) en een betere OV-verbinding (63%).
 • De meerderheid wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen (68%).
 • De meningen over vervoer op aanvraag en autoluwe woonlocaties zijn verdeeld.

Groen en landschap

 • Het inzetten op het planten van meer bomen (44%), meer gras in plaats van stenen waar mogen (39%), inwoners motiveren de eigen tuin te vergroenen (37%) en meer groen waar kinderen kunnen spelen (37%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente.
 • Openbare (invalide)toiletten (44%), betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (34%) en beter aangegeven fiets- en wandelroutes in de omgeving (27%) worden het meeste genoemd als mogelijkheden die helpen om vaker naar buiten te gaan.

Toerisme

 • De respondenten hebben geen uitgesproken mening over de wenselijkheid van meer of minder bezoekers/toeristen. Wel voorziet 59% overlast door een toename van bezoekers. Ook vindt 76% dat stiltegebieden echt stil moeten blijven en heeft 54% de voorkeur voor individuele bezoekers en liever geen grote groepen.
 • Het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra kan er volgens 55% van de respondenten aan bijdragen dat het overlast op gebied van mobiliteit beperkt wordt. Ook zouden het verbeteren van het openbaar vervoer (50%) en het verbeteren van fietspaden (35%) ervoor kunnen zorgen dat bezoekers minder met de auto komen.