Resultaten enquête Vianen - Centrum, Hogeland en Blankenborch

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: alles bij de hand (67%), de ontstaansgeschiedenis (54%) en de groene omgeving (39%).
 • Woorden die bij Vianen (centrum, Hogeland en Blankenborch) horen zijn gemoedelijk (31%), gezellig (28%), gewoon (28%) en veilige (26%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de geschiedenis (en de historische binnenstad, met monumentale gebouwen), de rust en de natuur.

Wonen

 • 51% van de respondenten wil niet verhuizen. Van de respondenten die wel willen verhuizen, wil 55% in Vianen blijven.
 • De meerderheid (52%) wil liever niet dat er op open plekken binnen de bebouwde kom van Vianen gebouwd wordt. Ook is de meerderheid (62%) geen voorstander van compact bouwen in de bebouwde kom met meer hoogbouw, en daardoor meer ruimte voor openbaar groen en voorzieningen.
 • Wel wil de meerderheid (80%) dat er meer verschillende type woningen in Vianen gebouwd worden.
 • Klimaatneutraal wonen (64%), bouwen voor de eigen bewoners van Vianen (49%) en het ondersteunen van initiatieven van bewoners (29%) worden het meest genoemd als ontwikkelingen op gebied van nieuwbouw waar de gemeente op in zou moeten zetten.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (53%), toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (35%) en een zorgservice (31%).
 • Voor jongeren: veilige fietspaden(39%), meer speelplekken (36%) en een betere OV-verbinding (33%).

Werken

 • 31% van de respondenten werkt buiten Vianen, maar binnen Vijfheerenlanden. Zo’n 24% werkt buiten de regio.
 • Voor bijna een kwart is thuiswerken niet mogelijk. Zo’n 48% zou gedeeltelijk thuis willen werken en 19% wil voornamelijk thuiswerken.

Mobiliteit

 • De meerderheid (59%) wil dat het centrum van Vianen autoluw ingericht wordt/blijft, er bij nieuwe woonlocaties voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooter ‘s/auto’s komen (63%), er meer geïnvesteerd wordt in fietspaden dan (auto)wegen (60%), er meer ruimte komt voor fietsen en wandelen in nieuwe woonlocaties (83%) en er een betere OV-verbinding komt (76%).
 • De meerderheid wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door groen (57%).

Groen en landschap

 • Het inzetten op het aanleggen van kleine parkjes binnen de bebouwde kom (48%), het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (47%) en het planten van meer bomen (47%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente.
 • Betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (36%) en uitgezette wandelroutes zoals klompenpaden (33%) worden het meeste genoemd als mogelijkheden die helpen om vaker naar buiten te gaan.

Toerisme

 • Een meerderheid (61%) vindt dat er meer moet worden inzetten op de toeristische promotie van de gemeente. Overlast in Vianen door een toename van toeristen wordt door de meerderheid (66%) niet verwacht. Wel wil 52% liever geen grote groepen bezoekers. Daarnaast vindt 76% dat  stiltegebieden ook echt stil blijven.
 • Het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra kan er volgens 61% van de respondenten aan bijdragen dat het overlast op gebied van mobiliteit beperkt wordt. Ook zouden het verbeteren van het openbaar vervoer (48%) en het verbeteren van fietspaden (37%) ervoor kunnen zorgen dat bezoekers minder met de auto komen.