Resultaten enquête Schoonrewoerd

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: groene omgeving (58%), rust en ruimte (56%) en de kerkgemeenschap (44%).
 • Woorden die bij Schoonrewoerd horen zijn gemoedelijk (38%), gelovig (36%), ons kent ons (26%) en rustig (24%).
 • Waar respondenten het meest trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de betrokkenheid (het omzien naar elkaar, gemoedelijkheid en belangstelling), de voorzieningen (een levendig dorp, de dagwinkels) en de rustige omgeving.

Wonen

 • 55% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Voor de uitbreiding van Schoonrewoerd kiezen de respondenten voor bouwen op open plekken binnen de bebouwde kom (70%) en het bouwen van verschillend typen woningen (90%) als ontwikkelingen waarop moet worden ingezet.
 • Een kleine meerderheid (55%) wil niet dat er gebouwd wordt in het buitengebied van Schoonrewoerd.
 • Ook zijn bewoners voorstander voor het inzetten op het bouwen voor de eigen bewoners van Schoonrewoerd (63%), het ondersteunen van initiatieven van bewoners voor het bouwen van woningen (55%) en klimaatneutraal wonen (43%) bij nieuw te bouwen woningen.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (60%), meer ontmoetingsplekken (53%) en een zorgservice (48%).
 • Voor jongeren: meer ontmoetingsplekken (58%), meer speelplekken (55%) en betere OV-verbinding (30%).

Werken

 • 37% van de respondenten werkt buiten en 22% binnen Vijfheerenlanden.
 • De helft van de respondenten heeft geen mogelijkheid om thuis te werken. Zo’n 35% zou thuiswerken willen combineren met werken op kantoor. Zo’n 12% wil voornamelijk thuiswerken.

Mobiliteit

 • De helft van de respondenten wil niet dat nieuwe woonlocaties en het huidige dorpscentrum autoluw ingericht wordt.
 • De meeste respondenten (87%) willen meer ruimte voor wandelen en fietsen. Er mag dan ook meer geïnvesteerd worden in fietspaden, dan in (auto)wegen (68%).
 • Ook is een meerderheid (66%) voorstander van voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooters/auto’s in nieuwe woonlocaties.
 • Ook zou de OV-verbinding verbeterd moeten worden (66%).
 • Zo’n 70% wil niet dat parkeerplaatsen vervangen worden door meer groen.

Groen en landschap

 • Het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen en het planten van meer bomen wordt door 47% gezien als aspecten waar de gemeente op zou moeten inzetten. Ook meer groen waar kinderen kunnen spelen, zoals een natuurspeeltuin, wordt veel genoemd (45%).
 • Het beter onderhouden van het groen in het dorp wordt benoemd als aandachtspunt.
 • Betere fiets- en wandelpaden in de omgeving door 53% genoemd als mogelijkheid om inwoners te stimuleren meer te bewegen.

Toerisme

 • Zo’n 58% vindt dat er meer ingezet moet worden op de toeristische promotie van de gemeente en voorziet geen overlast door een toename van bezoekers.
 • Wel vindt een duidelijke meerderheid (89%) het belangrijk dat de stiltegebieden echt stil blijven. Ook is een grote meerderheid voorstander van individuele bezoekers, maar heeft liever geen grote groepen (71%).
 • Inzetten op het verbeteren van fietspaden (50%) en het openbaar vervoer (42%) zodat bezoekers, zodat bezoekers minder met de auto komen, en het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra, kan bijdragen aan het aanpakken van overlast door bezoekers.