Resultaten enquête Nieuwland

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: groene omgeving (61%), ons kent ons (52%) en rust en ruimte (48%).
 • Woorden die bij Nieuwland horen zijn rustig (48%), nuchter (39%), gelovig (39%) en gemoedelijk (35%)
 • Waar respondenten het meest trots op zijn (vrij invoerveld), zijn het gemeenschapsgevoel, de rust en het omzien naar elkaar.

Wonen

 • 70% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Voor de uitbreiding van Nieuwland kiezen 85% de respondenten voor het bouwen van meer verschillende typen woningen. Daarnaast is 70% voorstander van het bouwen in het buitengebied. Ook is 55% voor het bouwen op open plekken binnen de bebouwde kom van Nieuwland.
 • Bouwen voor de eigen bewoners van Nieuwland (65%), initiatieven van bewoners voor het bouwen van woningen ondersteunen (40%) en klimaatneutraal wonen (30%) worden het meeste genoemd (65%) als ontwikkelingen waarop moeten worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen.
 • Respondenten benadrukken in het open invulveld het belang van het snel bouwen van nieuwe woningen om het dorp jong en leefbaar te houden. Het gevoel heerst dat Nieuwland door de gemeente wordt vergeten.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: het aantal seniorenwoningen (45%), een boodschappen service (45%) en een zorgservice (40%).
 • Voor jongeren: horecagelegenheid (45%), ontmoetingsplekken (45%) en een goede OV-verbinding (35%).

Werken

 • De grootste groep respondenten (38%) werkt buiten Nieuwland, maar binnen de gemeente Vijfheerenlanden.
 • De meerderheid (57%) heeft geen mogelijkheid om thuis te werken. Zo’n 19% zou deels thuis en deels op kantoor willen werken. Hetzelfde aantal respondenten zou juist fulltime op kantoor willen werken.

Mobiliteit

 • De meerderheid (61%) is voorstander van meer ruimte voor fietsen en wandelen in nieuwe woonlocaties, het autoluw inrichten van het huidige dorpscentrum (56%) en een betere OV-verbinding (72%).
 • Een grote meerderheid wil niet dat huidige parkeerplekken verloren gaan aan meer groen (72%).
 • Over een vervoer op aanvraag, in plaats van bussen met een vaste dienstregeling, zijn de meningen verdeeld.

Groen en landschap

 • Inzetten op meer groen waar kinderen kunnen spelen (59%), het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (41%) en het aanleggen van kleine parkjes binnen de bebouwde kom (29%) worden het meest genoemd als het gaat de groenvoorziening.
 • Wat betreft de groenvoorziening in Nieuwland vindt 59% dat er ingezet moet worden op meer groen waar kinderen kunnen spelen, zoals een park of natuurspeeltuin. Daarnaast vindt 41% dat inwoners gemotiveerd moeten worden de eigen tuin te vergroenen.
 • Respondenten benoemen betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (47%) en uitgezette wandelroutes als klompenpaden (41%) als mogelijkheden die kunnen helpen om vaker naar buiten te gaan om te bewegen.

Toerisme

 • De respondenten hebben geen uitgesproken mening over de wenselijkheid van meer of minder bezoekers/toeristen. Wel voorziet 53% overlast door een toename van bezoekers. Daarnaast vindt 65% het belangrijk dat stiltegebieden echt stil blijven. Ten slotte vindt 53% dat er meer voorzieningen voor bezoekers nodig zijn, zoals horeca en campings.
 • Inzetten op het verbeteren van fietspaden (53%), het verbeteren van het openbaar vervoer (35%) en het verspreiden van bezoekers over de gemeente (29%) worden het meest genoemd als het gaat om het verminderen van overlast door bezoekers.