Resultaten enquête Meerkerk

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: rust en ruimte (53 %), groene omgeving (50%) en omzien naar elkaar (41%).
 • Woorden die bij Meerkerk horen zijn gemoedelijk (40%), gewoon (29%), rustig (29%) en nuchter (26%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn een ons kent ons dorp, waar mensen naar elkaar omkijken, de mooie groene omgeving en het verenigingsleven met veel betrokken/enthousiaste mensen.

Wonen

 • 54% van de respondenten wil niet verhuizen. Van de respondenten die wel wil verhuizen, wil ruim de helft in Meerkerk blijven.
 • De meerderheid wil dat er gebouwd wordt op open plekken binnen de bebouwde kom van Meerkerk (59%), (oude) woningen/gebouwen in Meerkerk gesloopt worden voor nieuwbouw (57%) en er gebouwd wordt in het buitengebied van het dorp (55%).
 • 98% wil dat er meer verschillende typen woningen gebouwd worden in Meerkerk.
 • Bouwen voor de eigen bewoners van Meerkerk zelf (71%) wordt het meest genoemd als ontwikkeling waarop moet worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen. Gevolgd door klimaatneutraal wonen (44%) en initiatieven van bewoners voor het bouwen van woningen ondersteunen (44%).

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (59%), een zorgservice (27%) en de toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (26%).
 • Voor jongeren: betere OV-verbinding (71%), veilige fietspaden (37%) en meer ontmoetingsplekken (39%).

Werken

 • De helft van de respondenten zou deels thuis en deels op kantoor willen werken. Nog eens 16% geeft aan voornamelijk thuis te willen werken. 28% heeft geen mogelijkheid om thuis te werken.
 • 17% van de respondenten geeft aan het aantrekkelijk te vinden om op één plek met anderen (bijv. ZZP-ers) samen te werken.

Mobiliteit

 • Op gebied van mobiliteit geeft een ruime meerderheid aan voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooter ’s/auto’s (63%), meer ruimte voor fietsen en wandelen (76%), meer investeringen in fietspaden, dan in (auto)wegen (65%) en een beter OV-verbinding (92%) te willen.
 • 72% wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen.

Groen en landschap

 • Het inzetten op het meer groen waar kinderen kunnen spelen (49%), het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (47%) en het planten van meer bomen (39%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente.
 • Betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (51%), meer mogelijkheden om te zwemmen in de natuur (31%) en uitgezette wandelroutes, zoals klompenpaden (30%) worden het meeste genoemd als mogelijkheden die helpen om vaker naar buiten te gaan.

Toerisme

 • De respondenten hebben geen uitgesproken mening over de wenselijkheid van meer of minder bezoekers/toeristen. Het merendeel (66%) voorziet in Meerkerk geen overlast door een toename van bezoekers. Wel vindt 73% dat stiltegebieden echt stil moeten blijven. Ook heeft de meerderheid (64%) liever alleen individuele bezoekers en liever geen grote groepen.
 • Het verbeteren van het openbaar vervoer (63%) en fietspaden (55%), zodat bezoekers minder met de auto komen, kan overlast beperken.