Resultaten enquête Lexmond

Indentiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: groene omgeving (60%), rust en ruimte (55%) en omzien naar elkaar (47%).
 • Woorden die bij Lexmond horen zijn gemoedelijk (38%), veilig (33%), ondernemend (31%) en rustig (30%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de saamhorigheid/ons-kent-ons (men kent elkaar en kijkt naar elkaar om), de natuur en het mooie dorp/omgeving aan de Lek.

Wonen

 • 62% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Bijna de helft van de respondenten wil dat (oude) woningen/gebouwen binnen Lexmond gesloopt worden voor nieuwbouw.
 • 91% wil dat er meer verschillende typen woningen gebouwd worden in Lexmond. Ook vindt de meerderheid (60%) dat er gebouwd moet worden op open plekken binnen de bebouwde kom van Lexmond.
 • Bouwen voor de eigen bewoners van Lexmond zelf (69%) wordt het meest genoemd als ontwikkeling waarop moet worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen. Gevolgd door klimaatneutraal wonen (47%) en het ondersteunen van initiatieven van bewoners voor het bouwen van woningen (44%).

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (58%), de toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (24%) een zorgservice (20%) en een buurtbus (20%).
 • Voor jongeren: betere OV-verbinding (70%), veilige fietspaden (41%) en meer ontmoetingsplekken (22%).

Werken

 • De helft van de respondenten zou deels thuis en deels op kantoor willen werken. Eén derde heeft geen mogelijkheid om thuis te werken.

Mobiliteit

 • Op gebied van mobiliteit wil een meerderheid nieuwe locaties autoluw inrichten (57%), voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooter ‘s/auto’s bij nieuwe woonlocaties (51%), meer ruimte voor fietsen en wandelen bij nieuwe woonlocaties (73%), meer investeren in fietspaden dan in (auto)wegen (60%) en een beter OV-verbinding (82%).
 • 61% wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen.

Groen en landschap

 • De meest genoemde aspecten waar de gemeente op moet inzetten wat betreft groen zijn het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (53%), meer bomen planten (53%) en meer groen voor kinderen om te spelen (39%).
 • Respondenten geven aan dat betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (48%) en meer mogelijkheden om een bootje of kano te huren/aan te leggen (24%) bijdragen aan het vaker naar buiten gaan om te bewegen. Daarnaast vindt 24% dat er al voldoende mogelijkheden zijn. Dit laatste wordt door een respondent toegelicht in het open antwoordveld. “Er zijn mogelijkheden genoeg, maar we worden veel gehinderd door snelle fietsen, wielrenners en gemotoriseerd verkeer. Er wordt geen rekening gehouden met langzame weggebruikers.”

Toerisme

 • De respondenten hebben geen uitgesproken mening over de wenselijkheid van meer of minder bezoekers/toeristen. Wel voorziet 56% overlast door een toename van bezoekers. Daarnaast vindt 80% dat stiltegebieden echt stil moeten blijven. Ook heeft de meerderheid (62%) liever alleen individuele bezoekers en geen grote groepen.
 • Het verbeteren van het fietspaden (68%) en het openbaar vervoer (60%), zodat bezoekers minder met de auto komen, kan overlast beperken.