Resultaten enquête Leerdam West

 Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: alles bij de hand (51%), groene omgeving (51%) en de rust en ruimte (34%).
 • Woorden die bij Leerdam-West horen zijn gewoon (39%), traditioneel (20%), levendig (20%) en rustig (20%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de saamhorigheid (groepsgevoel, omzien naar elkaar), de voorzieningen (goede winkel- en zorgvoorzieningen, alles bij de hand) en het multiculturele karakter van de wijk.

Wonen

 • 43% van de respondenten wil niet verhuizen. Van de respondenten die we willen verhuizen, wil 49% in Leerdam blijven wonen, 16% wil binnen de gemeente Vijfheerenlanden blijven en 14% wil de regio uit.
 • De meerderheid is voorstander van het slopen van (oude) woningen/gebouwen voor nieuwbouw (63%) en compact bouwen in de bebouwde kom van Leerdam, met meer ruimte voor hoogbouw en meer ruimte voor openbaar groen en voorzieningen (60%).
 • Een grote meerderheid (97%) wil dat er meer verschillende type woningen in de wijk gebouwd worden.
 • Klimaatneutraal wonen (61%), bouwen voor de eigen bewoners van Leerdam (53%) en het ondersteunen van initiatieven van bewoners (26%) worden het meest genoemd als ontwikkelingen op gebied van nieuwbouw waar de gemeente op in zou moeten zetten.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (64%), de toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (42%) en een zorgservice (36%).
 • Voor jongeren: meer speelplekken (51%), verbeteren OV-verbinding (39%) en meer ontmoetingsplekken (38%).

Werken

 • Van de werkende respondenten, geeft  29% aan buiten de regio te werken. Daarnaast werkt 15% buiten de gemeente Vijfheerenlanden, binnen de regio Utrecht.
 • 49% van de respondenten geeft aan deels thuis en deels op kantoor te willen werken. Zo’n 10% wil voornamelijk thuiswerken. Voor 32% van de respondenten is thuiswerken geen optie.

Mobiliteit

 • Een meerderheid heeft een voorkeur voor het autoluw inrichten van het huidige stadscentrum (54%), de aanwezigheid van voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooters/auto’s (83%) en meer ruimte voor fietsen en wandelen in nieuwe woonlocaties (89%), meer investeren in fietspaden dan in (auto)wegen (66%) en een betere OV-verbinding (63%).
 • De meerderheid wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen (62%) en dat nieuwe woonlocaties autoluw ingericht worden (54%).
 • De meningen over vervoer op aanvraag (zoals een belbus) zijn verdeeld.

Groen en landschap

 • Het inzetten op het planten van meer bomen (55%), meer groen waar kinderen kunnen spelen (zoals een park of natuurspeeltuin) (54%) en het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (45%)  worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente.
 • Betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (49%), uitgezette wandelroutes als klompenpaden (31%) en openbare (invaliden)toiletten (31%) worden het meeste genoemd als mogelijkheden die motiveren om vaker naar buiten te gaan.

Toerisme

 • De meerderheid (65%) vindt dat er meer ingezet moet worden op de toeristische promotie van de gemeente. Daarnaast voorziet 61% geen overlast door de komst van meer bezoekers. Wel vindt 75% het belangrijk dat stiltegebieden echt stil blijven. Ook vindt 54% dat individuele bezoekers welkom zijn, maar liever geen grote groepen.
 • De helft van de respondenten vindt dat er meer voorzieningen nodig zijn voor bezoekers (zoals horeca en campings).
 • Om overlast door de komst van bezoekers aan te pakken, moet de gemeente inzetten op  het verbeteren van het openbaar vervoer (48%) en fietspaden (48%), zodat bezoekers minder vaak met de auto komen. Ook het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra draagt er volgens 47% van de respondenten aan bij om overlast aan te pakken.