Resultaten enquête Leerdam Oost

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: de groene omgeving (64%), alles bij de hand (52%) en de rust en ruimte (50%).
 • Woorden die bij Leerdam-Oost horen zijn rustig (46%), gewoon (33%) en veilig (27%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de natuur (het groen en de Linge), de rust en de omgangsvormen van bewoners (bewoners die elkaar helpen, sociale controle, vriendelijkheid).

Wonen

 • 53% van de respondenten wil niet verhuizen. Van de respondenten die wel willen verhuizen, wil 43% in Leerdam blijven wonen. Een kwart wil de regio uit.
 • De meerderheid is voorstander van bouwen op open plekken binnen de bebouwde kom van Leerdam (oost) (55%) en het slopen van (oude) woningen/gebouwen voor nieuwbouw (57%).
 • Een grote meerderheid (88%) wil dat er meer verschillende type woningen in de wijk gebouwd worden.
 • Over bouwen in het buitengebied en compact bouwen met meer hoogbouw  binnen de bebouwde kom van Leerdam (Oost) zijn de meningen verdeeld.
 • Bouwen voor de eigen bewoners van Leerdam (59%), klimaatneutraal wonen (57%), en het ondersteunen van initiatieven van bewoners (33%) worden het meest genoemd als ontwikkelingen op gebied van nieuwbouw waar de gemeente op in zou moeten zetten.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (58%), een zorgservice (46%) en de toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (28%).
 • Voor jongeren: meer speelplekken (44%), veiligere fietspaden (39%) en en meer ontmoetingsplekken (36%).

Werken

 • 24% van de respondenten werkt binnen Leerdam (oost) en 21% werkt buiten de regio.
 • 40% van de respondenten geeft aan deels thuis en deels op kantoor te willen werken. Voor 46% is thuiswerken geen optie.

Mobiliteit

 • Een meerderheid heeft een voorkeur voor het autoluw inrichten van het huidige stadscentrum (66%), voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooters/auto’s (64%) en meer ruimte voor fietsen en wandelen (84%) in nieuwe woonlocaties, meer investeren in fietspaden dan in (auto)wegen (52%) en een betere OV-verbinding (70%).
 • De meerderheid wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen (71%).
 • De meningen over vervoer op aanvraag (zoals een belbus) zijn verdeeld.

Groen en landschap

 • Het inzetten op meer groen waar kinderen kunnen spelen (zoals een park of natuurspeeltuin) (55%), het aanleggen van kleine parkjes binnen de bebouwde kom (48%) en het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (48%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente.
 • Betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (46%), uitgezette wandelroutes als klompenpaden (36%) en openbare (invaliden)toiletten (27%) worden het meeste genoemd als mogelijkheden die helpen om vaker naar buiten te gaan.

Toerisme

 • De meerderheid (66%) vindt dat er meer ingezet moet worden op de toeristische promotie van de gemeente. Daarnaast voorziet 71% geen overlast door de komst van meer bezoekers. Wel vindt 75% het belangrijk dat stiltegebieden echt stil blijven. Ook vindt 62% dat individuele bezoekers welkom zijn, maar liever geen grote groepen.
 • De helft van de respondenten vindt dat er meer voorzieningen nodig zijn voor bezoekers (zoals horeca en campings).
 • Om overlast door de komst van bezoekers aan te pakken, moet de gemeente inzetten op  het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra (68%), en verbeteren van het openbaar vervoer (54%) en fietspaden (27%), zodat bezoekers minder vaak met de auto komen.