Resultaten enquête Leerdam Noord

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: de groene omgeving (66%), de rust en ruimte (52%) en alles bij de hand (49%).
 • Woorden die bij Leerdam-Noord horen zijn rustig (51%), gewoon (44%) en gemoedelijk (30%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn het groen, de rust en de sociale cohesie/saamhorigheid. Bewoners helpen elkaar, indien nodig. Ook het glas wordt veelal genoemd.

Wonen

 • 58% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Een grote meerderheid (88%) wil dat er meer verschillende type woningen in de wijk gebouwd worden.
 • Over bouwen in het buitengebied en bouwen op open plekken binnen de bebouwde kom van Leerdam Noord zijn de meningen verdeeld.
 • De helft van de respondenten is voorstander van compact bouwen binnen de bebouwde kom met meer hoogbouw en ruimte voor openbaar groen en voorzieningen.
 • Een kleine meerderheid (55%) wil niet dat (oude) woningen/gebouwen binnen Leerdam Noord gesloopt worden voor nieuwbouw.
 • Klimaatneutraal wonen (59%), bouwen voor de eigen bewoners van Leerdam (45%) en het ondersteunen van initiatieven van bewoners (36%) worden het meest genoemd als ontwikkelingen op gebied van nieuwbouw waar de gemeente op in zou moeten zetten.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (63%), toegankelijkheid van gebouwen (38%) en straten verbeteren en een zorgservice (31%).
 • Voor jongeren: veiligere fietspaden (41%), meer speelplekken (37%) en meer ontmoetingsplekken (36%). In de open antwoord sectie wordt de toelichting gegeven dat er voor de jonge jeugd voldoende te doen is, maar meer gedaan kan worden voor de oudere jeugd.

Werken

 • 22% van de respondenten werkt buiten de regio, 16% werkt thuis, 14% werkt buiten Leerdam (noord), maar binnen Vijfheerenlanden en 14% werkt binnen Leerdam (noord).
 • Voor een kwart van de respondenten is thuiswerken geen optie. De helft van de respondenten geeft aan deels thuis en deels op kantoor te willen werken. 20% zou graag voornamelijk thuis willen werken.

Mobiliteit

 • Een kleine meerderheid heeft een voorkeur voor het autoluw inrichten van nieuwe woonlocaties (53%). Ook is de meerderheid voorstander van het autoluw inrichten van het huidige stadscentrum (59%), voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooters/auto’s (58%) en meer ruimte voor fietsen en wandelen in nieuwe woonlocaties (89%), meer investeren in fietspaden dan in (auto)wegen (60%) en een betere OV-verbinding (68%).
 • De meerderheid wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen (65,7%).
 • De meningen over vervoer op aanvraag (zoals een belbus) zijn verdeeld.

Groen en landschap

 • Het inzetten op het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (48%), het planten van meer bomen (45%) en het aanleggen van kleine parkjes binnen de bebouwde kom (45%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente.
 • Betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (56%), uitgezette wandelroutes als klompenpaden (37%) en het beter aangeven van fiets- en wandelroutes in de omgeving (30%) worden het meeste genoemd als mogelijkheden die helpen om vaker naar buiten te gaan.

Toerisme

 • De meerderheid (67%) vindt dat er meer ingezet moet worden op de toeristische promotie van de gemeente. Daarnaast voorziet 66% geen overlast door de komst van meer bezoekers. Wel vindt 77% het belangrijk dat stiltegebieden echt stil blijven.
 • Om overlast door de komst van meer bezoekers aan te pakken, moet de gemeente inzetten op  verbeteren van het openbaar vervoer (54%) en fietspaden (48%), zodat bezoekers minder vaak met de auto komen, en het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra (50%).