Resultaten enquête Leerdam Centrum

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: alles bij de hand (70%), de ontstaansgeschiedenis (37%) en de groene omgeving (30%).
 • Woorden die bij Leerdam (centrum) horen zijn traditioneel (40%), gewoon (38%) en gelovig (18%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de voorzieningen (de winkels, de markt op donderdag en vrijdag) en de geschiedenis. Specifiek worden de haven, de oude stadsmuur, en De Glasblazerij genoemd.

Wonen

 • 61% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Een grote meerderheid (89%) wil dat er meer verschillende type woningen in de wijk gebouwd worden. Ook wil 66% dat er gebouwd wordt in het buitengebied.
 • Een kleine meerderheid (51%) wil niet dat (oude) woningen/gebouwen binnen het centrum van Leerdam gesloopt worden voor nieuwbouw.
 • De respondenten hebben geen uitgesproken mening over de wenselijkheid van compact bouwen (hoogbouw, waardoor er meer ruimte overblijf voor openbaar groen en voorzieningen) in de bebouwde kom in Leerdam.
 • Klimaatneutraal wonen (47%), bouwen voor de eigen bewoners van Leerdam (38%) en het ondersteunen van initiatieven van bewoners (35%) worden het meest genoemd als ontwikkelingen op gebied van nieuwbouw waar de gemeente op in zou moeten zetten.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (62%), toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (59%) en een buurtbus (32%).
 • Voor jongeren: een autoluw centrum (53%), meer speelplekken (47%) en meer ontmoetingsplekken (44%).

Werken

 • 30% van de respondenten werkt thuis, een kwart werkt buiten de regio en 20% werkt binnen Leerdam.
 • 35% van de respondenten geeft aan deels thuis en deels op kantoor te willen werken. 20% zou graag voornamelijk thuis willen werken.
 • 40% geeft aan dat thuiswerken geen optie voor hem/haar is.

Mobiliteit

 • De meerderheid heeft een voorkeur voor het autoluw inrichten van nieuwe woonlocaties (71%), het autoluw inrichten van het huidige stadscentrum (88%), voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooters/auto’s bij nieuwe woonlocaties (65%), meer ruimte voor fietsen en wandelen bij nieuwe woonlocaties (94%), meer investeren in  fietspaden dan in (auto)wegen (59%) en een betere OV-verbinding (62%).
 • De meerderheid wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen (61,8%).
 • De mening over vervoer op aanvraag (zoals een belbus) is verdeeld.

Groen en landschap

 • Het inzetten op het aanleggen van kleine parkjes binnen de bebouwde kom (76%), het planten van meer bomen (58%) en het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (55%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente.
 • Betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (52%) en uitgezette wandelroutes als klompenpaden (36%) worden het meeste genoemd als mogelijkheden die bijdragen aan het vaker naar buiten te gaan om te bewegen. Daarnaast geeft 30% aan dat er al genoeg mogelijkheden zijn.

Toerisme

 • De meerderheid (64%) vindt dat er meer ingezet moet worden op de toeristische promotie van de gemeente. Daarnaast voorziet 73% geen overlast door de komst van meer bezoekers. Wel vindt 76% het belangrijk dat stiltegebieden echt stil blijven.
 • Het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra (67%) kan bijdragen aan dat het overlast op gebied van mobiliteit, door de komst van meer bezoekers, beperkt wordt. Ook het verbeteren van het openbaar vervoer draagt daar volgens 49% aan bij.