Resultaten enquête Leerbroek

Identiteit

 •  De meest genoemde kernwaarden zijn: rust en ruimte (73%), groene omgeving (57%) en de kerkgemeenschap (53%)
 • Woorden die bij Leerbroek horen zijn gelovig (47%), traditioneel (40%) en veilig (30%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn het groene en landelijke karakter, de rust en de behulpzaamheid van de inwoners.

Wonen

 • 55% van de respondenten wil niet verhuizen. Van de respondenten die wel willen verhuizen, wil 31% in Leerbroek blijven wonen. Daarnaast wil 23% in de gemeente Vijfheerenlanden blijven wonen.

 • De meerderheid wil graag dat er meer gebouwd wordt op de open plekken binnen de bebouwde kom van Leerbroek (69%), (oude) woningen of andere gebouwen binnen het dorp gesloopt wordt voor nieuwbouw (72%) en er meer verschillende type woningen gebouwd worden (83%)
 • Daarentegen ziet 62% liever niet dat er gebouwd wordt in het buitengebied.
 • Initiatieven van bewoners voor het bouwen van woningen ondersteunen (66%), bouwen voor de eigen bewoners van Leerbroek (66%) en klimaatneutraal wonen (41%) worden het meest genoemd als ontwikkeling waarop moet worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (48%), meer seniorenwoningen (41%) en een zorgservice (35%).
 • Voor jongeren: meer speelplekken (52%), veilige fietspaden (48%) en meer ontmoetingsplekken (24%).

Werken

 • Een kwart van de respondenten werkt buiten Leerbroek, maar binnen Vijfheerenlanden. Daarnaast werkt 17% buiten de regio.
 • Opvallend is dat niemand fulltime op kantoor zou willen werken. Een kwart van de respondenten zou deels thuis en deels op kantoor willen werken en 17% zou voornamelijk thuis willen werken. De meerderheid (58%) geeft echter aan dat de mogelijkheid om thuis te werken niet op hem/haar van toepassing is.

Mobiliteit

 • Bijna de helft van de respondenten willen dat nieuwe woonlocaties autoluw ingericht worden.
 • De meerderheid wil bij nieuwe woonlocaties voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooters/auto’s (52%), meer ruimte voor fietsen en wandelen (79%), meer investeren in fietspaden dan in (auto)wegen (66%) en een betere OV-verbinding (72%).
 • De meerderheid wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door groen (52%)

Groen en landschap

 • Het inzetten op het planten van meer bomen (59%), meer groen voor kinderen om te spelen (45%) en het aanleggen van kleine parkjes binnen de bebouwde kom (38%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente. 
 • Betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (66%), uitgezette wandelroutes zoals klompenpaden (35%) en openbare (invalide)toiletten (28%) worden het meeste genoemd als mogelijkheden die helpen om vaker naar buiten te gaan.

Toerisme

 • Een meerderheid (52%) vindt dat we niet meer moeten inzetten op toeristische promotie van de gemeente. Ook verwelkomt 66% wel individuele bezoekers, maar liever geen grote groepen bezoekers. Daarnaast vindt 76% dat  stiltegebieden ook echt stil blijven.
 • Het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra (45%), en het verbeteren van fietspaden (42%) en het openbaar vervoer (38%), zodat bezoekers minder vaak met de auto komen, kan overlast beperken.