Resultaten enquête Kedichem

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: omzien naar elkaar (71%), de rust en ruimte (71%) en het rijke verenigingsleven (57%).
 • Woorden die bij Kedichem horen zijn gemoedelijk (43%), nuchter (43%) en betrokken (43%).
 • Waar respondenten het meest trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de sociale cohesie, de rustige, mooie en groene omgeving en de aanwezigheid van voorzieningen.

Wonen

 • 100% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Voor de uitbreiding van Kedichem kiezen de respondenten voor bouwen op open plekken binnen de bebouwde kom van het dorp (100%) en het bouwen van verschillende typen woningen (100%). Ook is een kleinere meerderheid (57%) voorstander van het slopen van (oude) woningen/gebouwen in Kedichem voor nieuwbouw.
 • Klimaatneutraal wonen (57%), initiatieven van bewoners voor het bouwen van woningen ondersteunen (57%) en bouwen voor de eigen bewoners van Kedichem (43%) worden het meest genoemd als ontwikkelingen waarop moet worden ingezet op gebied van nieuw te bouwen woningen.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (86%), een buurtbus (57%), een boodschappen service (43%) en een weekmarkt (43%).
 • Voor jongeren: betere OV-verbinding (71%) en meer ontmoetingsplekken (42%).

Werken

 • 60% van de respondenten geeft aan thuis te werken. 20% werkt buiten de gemeente, maar binnen de regio Utrecht. De overige 20% werkt buiten de regio.
 •  40% van de respondenten geeft aan dat thuiswerken geen optie is. Daarnaast wil 40% deels thuis en deels op kantoor werken. Ten slotte wil 20% voornamelijk thuiswerken.

Mobiliteit

 • Een meerderheid dat er meer ruimte komt voor fietsen en wandelen (86%), er meer geïnvesteerd wordt in fietspaden dan in (auto)wegen (57%), een betere OV-verbinding (86%) en vervoer op aanvraag in plaats van bussen met een vaste dienstregeling (70%).
 • De meningen zijn verdeeld over het autoluw inrichten van nieuwe woonlocaties en het huidige dorpscentrum.
 • 70% wil niet dat er parkeerplekken vervangen worden door meer groen.

Groen en landschap

 •  Inzetten op het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (100%), het planten van meer bomen (57%) en het buitengebied (43%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente. 
 • De openbare ruimte beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking (43%) wordt het meest genoemd als mogelijkheid om inwoners te stimuleren om vaker naar buiten te gaan. Daarnaast vindt 43% dat er al genoeg mogelijkheden geboden worden om buiten te bewegen.  
 • Benoemd wordt dat de groenaanleg verbeterd kan worden. voetpaden en trottoirs worden slecht onderhouden.

Toerisme

 • De meerderheid (53%) vindt dat de gemeente moet inzetten op toeristische promotie van de gemeente. Daarentegen voorziet bijna 70% wel overlast in het dorp door een toename van toeristen. Bijna 60% wil daarom liever individuele bezoekers, maar liever geen grote groepen. Ook vinden alle respondenten dat de stiltegebieden echt stil blijven.
 •  Het verbeteren van het openbaar vervoer (83%) en fietspaden (67%) zodat minder bezoekers met de auto komen, en het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra worden het meest genoemd  als middel om overlast aan te pakken.