Resultaten enquête Hoef en Haag

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: rust en ruimte (65%) en groene omgeving (59%). 32,4% heeft ‘namelijk, anders…’ aangevinkt. In de toelichting wordt veel benoemd dat alles nieuw is.
 • Woorden die bij Hoef en Haag horen zijn modern (53%), ondernemend (32%), gezellig (32%) en rustig (32%).
 • Waar respondenten het meest trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de uitstraling en de mooie bouw, de omgeving met groen en water, de kindvriendelijke opzet en de bereidheid van inwoners echt iets van de nieuwe wijk te maken.

Wonen

 • 76% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Klimaatneutraal wonen (65%) wordt het meest genoemd als ontwikkeling waarop moet worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen. Bij de open antwoorden wordt voornamelijk inzetten op meer groen en meer parkeergelegenheid genoemd.
 • Voorzieningen (top 3)
 • Voor ouderen: meer ontmoetingsplekken (56%), meer seniorenwoningen (52%) en een huiskamer voor gezamenlijke activiteiten (39%).
 • Voor jongeren: betere OV-verbinding (77%), meer sportvelden (48%) en meer horeca (39%).

Werken

 • Zo’n 46% van de respondenten werkt buiten Vijfheerenlanden en 29% buiten de regio.
 • De meerderheid (61%) zou graag het werken op kantoor/bij bedrijf willen combineren met thuiswerken. Zo’n 18% zou voornamelijk thuis willen werken.

Mobiliteit

 • De meeste respondenten (97%) willen meer ruimte voor fietsen en wandelen in nieuwe woonlocaties, en dat er een betere OV-verbinding komt (100%).
 • De helft van de respondenten is voorstander van een autoluwe wijk.
 • Een kleine meerderheid (52%) is tegen het vervangen van huidige parkeerplekken door meer groen.
 • Ook wil een meerderheid dat het huidige dorpscentrum autoluw ingericht wordt (61%) en dat er voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooters/auto’s komen (81%)
 • De meningen over vervoer op aanvraag (zoals een belbus) zijn verdeeld.

Groen en landschap

 • Het inzetten op het planten van meer bomen (58%), het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (52%) en het aanleggen van kleine parkjes binnen de bebouwde kom (45%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente. 
 • Meer mogelijkheden om te zwemmen in de natuur (39%), (meer) bootcamp- of fitnessapparaten in de openbare ruimte (36%) en betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (36%) worden het meeste genoemd als mogelijkheden die mensen motiveren om vaker naar buiten te gaan.
 • De respondenten hebben geen uitgesproken mening over de wenselijkheid van meer of minder bezoekers/toeristen. Wel vindt het grootste deel (76%) dat de stiltegebieden stil moeten blijven. Echter, een grote meerderheid voorziet geen overlast in het dorp door een toename van bezoekers (71%).

Toerisme

 • Een kleine meerderheid (52%) verwelkomd wel individuele bezoekers, maar heeft liever geen grote groepen.  
 • De gemeente zou moeten inzetten op de verbetering van het openbaar vervoer (65%) en fietspaden (36%), zodat bezoekers minder met de auto komen. Ook het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra wordt veel genoemd om overlast door bezoekers tegen te gaan.