Resultaten enquête Hagestein

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: rust en ruimte (76%), groene omgeving (62%) en ons kent ons (45%)
 • Woorden die bij Hagestein horen zijn rustig (55%), ons kent ons (38%), gemoedelijk (38%) en veilig (26%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de sociale cohesie, rust en een groene en mooie omgeving

Wonen

 • 41% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • 77,5% van de respondenten is voorstander van het bouwen van meer verschillende type woningen.
 • Voor uitbreiding van het dorp wil 60% is het niet dat er in het buitengebied gebouwd gaat worden. 
 • Bouwen voor de eigen bewoners van Hagestein (65%) wordt het meest genoemd als ontwikkeling waarop moet worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen. Gevolgd door klimaatneutraal wonen (54%) en het ondersteunen van initiatieven van bewoners voor het bouwen van woningen (36%).

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (48%), meer ontmoetingsplekken (30%) en een zorgservice (28%).
 • Voor jongeren: betere OV-verbinding (55%), meer speelplekken (53%) en meer ontmoetingsplekken (43%).

Werken

 • Zo’n 35% van de respondenten werkt buiten en 15% werkt binnen Vijfheerenlanden.  
 • Voor de meerderheid is thuiswerken geen optie (54%). Daarna zou 39% graag het werken op kantoor/bij bedrijf willen combineren met thuiswerken.

Mobiliteit

 • Een grote meerderheid (87%) is voorstander van meer ruimte voor fietsen en wandelen in nieuwe woonlocaties. Daarnaast wil 79% graag dat er meer geïnvesteerd wordt in fietspaden dan in (auto)wegen.
 • Een meerderheid van de respondenten (66%) zou het dorpscentrum autoluw willen inrichten.  Dit geldt ook voor het autoluw inrichten van nieuwe woonlocaties (58%)
 • Ook vindt 82% dat er een betere OV-verbinding moet komen.
 • De helft van de respondenten wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen.
 • De meningen over vervoer op aanvraag (zoals een belbus) zijn verdeeld.

Groen en landschap

 • Ruim de helft van de respondenten wil graag dat de gemeente meer inzet op het planten van bomen (53%). Daarnaast wordt inzetten op het buitengebied (47%) en meer groen waar kinderen kunnen spelen (44,7%) veel genoemd.
 • Inzetten op betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (76%), uitgezette wandelroutes als klompenpaden (40%) en beter aangegeven fiets- en wandelroutes in de omgeving (26%) worden het meest genoemd als mogelijkheid om mensen te stimuleren om vaker naar buiten te gaan om te bewegen. 

Toerisme

 • De respondenten hebben geen uitgesproken mening over de wenselijkheid van meer of minder bezoekers/toeristen. Wel voorziet 50% overlast door een toename van bezoekers. Ook verwelkomt de meerderheid (69%) wel individuele bezoekers, maar liever geen grote groepen.
 • Daarnaast vindt 71% het belangrijk dat de stiltegebieden echt stil blijven.