Resultaten enquête Everdingen

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: omzien naar elkaar (72%), groene omgeving (72%) en rust en ruimte (76%).
 • Woorden die bij Everdingen horen zijn modern (53%), ondernemend (32%), gezellig (32%) en rustig (32%).
 • Waar respondenten het meest trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de gemeenschapszin, het dorpswinkeltje en de groene ligging.

Wonen

 • 81% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Voor de uitbreiding van Everdingen kiezen de respondenten voor het vervangen van oude gebouwen door nieuwbouw (67%) en het bouwen van verschillende typen woningen (91%)
 • Bouwen voor de huidige bewoners van Everdingen (63%), het ondersteunen van initiatieven van bewoners (50%) en klimaatneutraal wonen (38%) worden het meest genoemd als ontwikkelingen waarop moeten worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (75%), zorgservice (44%), meer ontmoetingsplekken (31%) en een buurtbus (beide 31%).
 • Voor jongeren: betere OV-verbinding (69%), veilige fietspaden (44%) en meer ontmoetingsplekken (38%).

Werken

 • Zo’n 38% van de respondenten werkt buiten en 38% binnen Vijfheerenlanden.
 • Voor het merendeel is thuiswerken geen optie (63%).Een kwart zou voornamelijk thuis willen werken. Zo’n 13% zou deels willen thuiswerken en deels op kantoor.
 • De helft (50%) zou wel samen met andere zzp-ers een ruimte willen delen.

Mobiliteit

 • De meeste respondenten (75%) willen meer ruimte voor fietsen en wandelen in nieuwe woonlocaties en dat er een betere OV-verbinding komt (63%).
 • De meerderheid (56%) wil niet dat huidige parkeerplaatsen moeten wijken voor meer groen.
 • Wel vindt 56% dat er bij nieuwe woonlocaties voldoende voorzieningen moet komen voor elektrische deelscooters/auto’s.
 • De meerderheid (56%) is voorstander van het autoluw inrichten van nieuwe woonlocaties. Maar de helft van de respondenten wil niet dat het huidige dorpscentrum autoluw wordt.
 • De meningen over vervoer op aanvraag (zoals een belbus) zijn verdeeld.

Groen en landschap

 • Het inzetten op meer gras in plaats van stenen (44%), het planten van meer bomen  (beide 44%) en het buitengebied (38%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groen

Voorziening in de gemeente.  

 • Meer uitgezette wandelroutes als klompenpaden (44%), betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (31%) en meer mogelijkheden om te zwemmen in de natuur (31%) worden het meest genoemd als mogelijkheden die mensen ertoe te zetten meer naar buiten te gaan.

Toerisme

 • 44% vindt toeristische promotie niet nodig. Ook vinden zij meer voorzieningen voor bezoekers niet nodig.
 •  De helft van de respondenten vreest dat dit overlast kan geven in het dorp en vinden meer voorzieningen voor bezoekers ook niet nodig.
 • De meerderheid (75%) verwelkomt wel individuele bezoekers, maar heeft liever geen grote groepen.
 • Alle respondenten vinden dat de stiltegebieden echt stil moeten blijven.