Resultaten enquête Ameide

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: rust en ruimte (62%), groene omgeving (55%) en omzien naar elkaar (32%).
 • Woorden die bij Ameide horen zijn gemoedelijk (44%), rustig (32%), nuchter (30%) en ons kent ons (25%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn het rustige mooie dorp en omgeving, de sociale cohesie en de voorzieningen.

Wonen

 •  53% van de respondenten wil niet verhuizen. Van de respondenten die wel wil verhuizen, wil 56% in Ameide blijven wonen.
 • De helft van de respondenten is voorstander van het slopen van (oude) woningen/gebouwen binnen Ameide voor nieuwbouw.
 • 88% wil dat er meer verschillende typen woningen gebouwd worden in Ameide. Daarnaast wil 60% dat er gebouwd moet worden binnen de bebouwde kom van Ameide, maar 51% dat er juist gebouwd wordt in het buitengebied.
 • Bouwen voor de eigen bewoners van Ameide zelf (74%), het ondersteunen van initiatieven van bewoners (58%) en klimaatneutraal wonen (36%) worden het meest genoemd als ontwikkeling waarop moeten worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (56%), de toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (40%), een zorgservice (22%) en een buurtbus (22%).
 • Voor jongeren: een betere OV-verbinding (69%), meer ontmoetingsplekken(36%) en meer speelplekken (29%).

Werken

 • Bijna de helft van de respondenten zou deels thuis en deels op kantoor willen werken. Zo’n 38% geeft aan geen mogelijkheid te hebben om thuis te werken.

Mobiliteit

 • Op gebied van mobiliteit geeft een ruime meerderheid aan bij nieuwe woonlocaties voldoende voorzieningen te willen voor elektrische deelscooter ’s/auto’s (68%), meer ruimte voor fietsen en wandelen (80%) en een beter OV-verbinding (90%) te willen.
 • 75% wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen. 
 • De helft van de respondenten wil niet dat het huidige dorpscentrum autoluw ingericht wordt.
 • Ook wil de helft dat er meer geïnvesteerd wordt in fietspaden dan in auto(wegen).
 • De meerderheid (53%) is geen voorstander van vervoer op aanvraag, in plaats van bussen met een vaste dienstregeling.

Groen en landschap

 • Het inzetten op het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (52%), meer groen waar kinderen kunnen spelen (45%) en het planten van meer bomen (40%) worden door de respondenten het meeste genoemd als het gaat om groenvoorziening in de gemeente. 
 • Respondenten geven met name aan dat betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (44%), uitgezette wandelroutes, zoals klompenpaden (35%) en het beter toegankelijk maken van de openbare ruimte voor mensen met een beperking (24%) kunnen bijdragen om meer buiten te bewegen.

Toerisme

 •  De respondenten hebben geen uitgesproken mening over de wenselijkheid van meer of minder bezoekers/toeristen. Wel vindt 81% dat stiltegebieden echt stil moeten blijven. Ook heeft de meerderheid (64%) liever alleen individuele bezoekers, en geen grote groepen.
 • Het verbeteren van het openbaar vervoer (64%) en fietspaden (41%), zodat bezoekers minder met de auto komen, kan overlast beperken. Ook het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra (38%) wordt veel genoemd.