Omgevingsvisie

Ruim 1000 inwoners denken mee over toekomst Vijfheerenlanden

Meer dan 1000 inwoners hebben de enquête ingevuld over de toekomst van de dorpen en wijken in Vijfheerenlanden. ‘Een mooi resultaat,’ zegt wethouder Huib Zevenhuizen. ‘De hoge respons duidt erop dat de betrokkenheid van inwoners bij hun woonplaats groot is. En met deze uitkomst kunnen we de omgevingsvisie echt verrijken en passend maken.’ De resultaten van de enquête worden de komende weken verder geanalyseerd en verwerkt.

Een van de eerste vragen van de enquête was waar inwoners trots op zijn in hun dorp of wijk. Een blik op de resultaten laat zien dat veel inwoners de dorpse sfeer zeer waarderen. Daarbij worden rust, ruimte en de groene omgeving, en het omzien naar elkaar veel genoemd. Inwoners van Leerdam en Vianen vinden ook de historie en natuurlijk alle voorzieningen een groot pluspunt van hun woonplaats. Natuurlijk zijn er wensen: meer seniorenwoningen, beter openbaar vervoer en betere fiets- en wandelroutes, meer bomen én meer ontmoetingsplekken voor jongeren.

Bezoek minimarkten

De online enquête stond open tot van 20 oktober tot 20 november. Ook was de enquête op papier beschikbaar. Vragen gingen over de identiteit van de dorpen en wijken, en wat inwoners nu al goed vinden en wat beter kan. Daarnaast waren er vragen over wonen, werken, landschap, mobiliteit en toerisme. Om de enquête onder de aandacht te brengen, bezochten medewerkers van de gemeente tien verschillende weekmarkten. Ze gingen daar in gesprek met het marktpubliek en deelden flyers uit met de QR-code die leidde naar de enquête.

In gesprek met jongeren

Naast de minimarkten hebben medewerkers van de gemeente twee middelbare scholen bezocht. Met leerlingen uit verschillende klassen gingen ze in gesprek over hoe jongeren kijken naar de toekomst van Vijfheerenlanden en wat daarin voor hun belangrijk is. Een opvallende uitkomst is dat jongeren de ons-kent-ons-sfeer minder waarderen dan hun ouders en grootouders: ‘Er wordt zo op je gelet’. En alhoewel ze genieten van het groen en de natuur, zouden ze ook graag willen dat er wat meer te beleven was.

Vervolg

De enquêteresultaten zijn per dorp of wijk uitgebreid geanalyseerd. Een samenvatting van de enquêteresultaten is hier te vinden. Een samenvatting van de woonplaatsen is te vinden per woonplaats: