16
nov
Beleidskader energietransitie vastgesteld

Beleidskader energietransitie vastgesteld

In de raadsvergadering van 10 november heeft de gemeenteraad het beleidskader energietransitie gewijzigd vastgesteld. Na een zeer intensieve raadsvergadering op woensdag 9 november tot 01.00 uur in de nacht, voegde de raad accenten toe aan het voorstel. 

Wijzigingen

De fracties in de gemeenteraad dienden zeven amendementen en één motie in. Daarvan werden er twee aangenomen. De belangrijkste wijzigingen aan het beleidskader energietransitie zijn:

  • Kleine windturbines worden in het buitengebied mogelijk voor alle inwoners, niet alleen voor agrariërs en ondernemers.
  • Er komt een evenwichtige verhouding tussen zon en wind, door maximale versnelling van zon-op-dak en vervolgonderzoeken naar uitbreiding van windpark Autena en/of een ander kansrijk zoekgebied.
  • Ook voor zon-op-grond worden kaders ontwikkeld.
  • De afstand tot woonkernen is vergroot van 900 naar 1200 meter.

Wethouder John van der Velden is tevreden met de uitkomsten: “Met dit beleidskader haalt de gemeente proactief de ambities uit de energietransitie. We houden de regie over ons eigen grondgebied en zorgen samen met de inwoners voor een goede inpassing van zonne- en windenergie.”

Hoe nu verder?

De gemeenteraad behandelt op dinsdag 13 december 2022 het raadsvoorstel over de invulling van het bod aan de RES-regio. Het beleidskader wat nu is vastgesteld, biedt hiervoor handvatten in de vorm van generieke (zoals streven naar 100% lokaal eigendom) en specifieke kaders (zoals de afstand tot woonkernen). De raad heeft aangegeven het liefst één zoeklocatie te willen aanwijzen voor nadere uitwerking in de vorm van een project m.e.r. Dit gebeurt dan in samenspraak met inwoners in en rond het zoekgebied. De uitkomsten van de project m.e.r. worden samen met de ruimtelijke beoordeling en vergunning aan de raad voorgelegd om vast te stellen.Terug naar overzicht

Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!