29
jul
PWE (Participatieve Waarde Evaluatie) Windturbines Vijfheerenlanden

PWE (Participatieve Waarde Evaluatie) Windturbines Vijfheerenlanden

Op 13 december 2022 neemt de gemeenteraad een belangrijk besluit over de verduurzaming van Vijfheerenlanden. Om voldoende duurzame stroom op te wekken, is het noodzakelijk dat we onderzoek doen naar het realiseren van windturbines in Vijfheerenlanden. We vinden het belangrijk dat een zo groot mogelijke groep bewoners uit Vijfheerenlanden via participatie meedenkt over dit onderwerp. Iedereen kan met zijn/haar eigen blik het college en de gemeenteraad helpen met advies. Daarom is gekozen voor een proces met een centrale rol voor een Participatie Waarde Evaluatie. Dit is ook bekrachtigd in het laatste coalitieakkoord.

Wat is een Participatieve Waarde Evaluatie?

Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een nieuwe methode om grote groepen mensen te betrekken bij het maken/beoordelen van beleidskeuzes. Het is ontwikkeld via de TU Delft. Het meest belangrijkste van een PWE is dat gemeente Vijfheerenlanden u op een eenvoudige manier om advies vraagt over de keuze waar we als gemeente voor staan. U wordt als het ware op de stoel van de bestuurder gezet en gevraagd mee te denken over de te maken keuzes. U krijgt ook de ruimte om uw keuzes te onderbouwen en zorgen of bezwaren te uiten over de komst van extra windturbines in Vijfheerenlanden.

De keuzes die worden voorgelegd in de PWE gaan over welke (aanvullende) eisen de gemeente zou moeten stellen aan de bouw van nieuwe windturbines. Vinden bewoners bijvoorbeeld dat er eisen moeten worden gesteld aan het geluid van windturbines? Of moeten natuurgebieden in Vijfheerenlanden worden beschermd?

PWE-avond

Voordat de PWE start, willen we graag toetsen of we alle zorgen en bezwaren voldoende hebben meegenomen in de PWE. Daarom geven we bewoners, organisaties en ondernemers de kans om feedback te geven op het concept ontwerp. Tijdens een interactieve avond krijgt u meer informatie over waarom windturbines worden overwogen en hoe de PWE werkt. Vervolgens gaat u onder begeleiding van gespreksleiders in gesprek over welke elementen u graag terugziet in de PWE. U kunt daarbij aangeven wat voor u van belang is en wat er in de PWE moet worden meegenomen. Deze inbreng wordt vervolgens gebruikt om de vragen en keuzes in de PWE verder aan te scherpen. Zo wordt de PWE op maat gemaakt voor wat speelt in de gemeente Vijfheerenlanden. De PWE wordt in september dit jaar gehouden.

Meedoen?

Wilt u met ons meedenken over de PWE? Meld u dan aan voor de bijeenkomst op dinsdag 30 augustus in de theaterzaal van Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Aanmelden kan via duurzaamheid@vijfheerenlanden.nl onder vermelding van PWE. Bij heel veel aanmeldingen hanteren we een maximum aantal deelnemers.Terug naar overzicht

Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!