Stap voor stap naar aardgasvrije wijken

Nederland moet in 2050 CO2-neutraal zijn, de CO2 uitstoot is dan 95% lager. Dat heeft de Nederlandse overheid besloten. Dit betekent dat alle energie die we opwekken in Vijfheerenlanden afkomstig moet zijn van duurzame bronnen. Maar we doen het niet alleen. We hebben iedereen in onze gemeente nodig, bewoners, instellingen, bedrijven. We willen het graag samen doen. Duurzaam opgewekte elektriciteit of warmte uit duurzame bronnen zoals warmte uit de grond maakt onze huizen dan warm. En aardgas gebruiken we dan niet meer voor verwarming. Misschien wonen we dan wel fijner dan nu.

Samen aan de slag

Samen met huiseigenaren, woningcorporaties, ondernemers en netbeheerder Stedin gaan we op zoek naar mogelijkheden voor een aardgasvrije gemeente. 2050 lijkt nog ver maar als we dit willen bereiken moeten we beginnen. Eind 2021 leveren we het eerste plan op, dit noemen we de Transitievisie Warmte. Adviesbureau Over Morgen helpt ons bij het opstellen van deze Transitievisie Warmte. Ook al zijn nog niet alle mogelijkheden inzichtelijk, wachten kan niet meer. Het is een grote verandering die we samen mogelijk kunnen maken.

Wat levert het op?

Verwarming is een grote energieverbruiker in huis. Meer dan de helft (60%) van iedere energierekening bestaat uit kosten voor verwarming. De kosten voor verwarming op aardgas nemen in de toekomst toe. Om iedereen te stimuleren om energie te besparen en woning te verwarmen met duurzame bronnen wordt de belasting op aardgas verhoogd. Op een energiezuinige en duurzame manier uw woning verwarmen levert dus veel op, uiteindelijk niet alleen voor het klimaat maar ook voor je portemonnee.

Denk mee

We vinden jouw mening in dit proces dat voor iedereen verandering brengt belangrijk. Op 14 december is er een online informatiebijeenkomst gehouden. De presentatie is hier terug te kijken. De tweede informatiebijeenkomst is op 6 juli 2021 gehouden. Deze avond is opgenomen. Dit filmpje is op te vragen via duurzaamheid@vijfheerenlanden.nl. In het najaar van 2021 stelt de Raad de Transitievisie Warmte vast. Dan gaan we samen verder kijken naar de mogelijkheden in onze gemeente.

Voorbeelden

Binnen onze gemeente zijn al een aantal initiatieven om wijken aardgasvrij te maken. Zo heeft Woningcorporatie Lekstede Wonen in Vianen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt. Fien wonen onderzoekt ook wat de beste manier is om ‘van het gas af te gaan’, KleurrijkWonen heeft ook in zijn kernpunten opgenomen dat ze in 2050 compleet van het gas af zijn. Energiecoöperatie Huibertstroom kijkt in Everdingen naar nieuwe manieren. Op woensdag 14 oktober werd het project duurzame warmte feestelijk gestart. 

Energie besparen en isoleren

De Transitievisie Warmte richt zich vooral op hoe we woningen aardgasvrij kunnen verwarmen. Daarbij zoeken we niet alleen naar duurzame warmte-oplossingen, maar willen we ook energiebesparing en woningisolatie stimuleren.  

Zelf aan de slag?

Je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag. Door op voor jou logische momenten voor energie besparen en isolatie te kiezen. Als u gaat verhuizen bijvoorbeeld, of verbouwen. De komende periode organiseren we weer verschillende lokale inkoopacties. Op de website regionaalenergieloket.nl/vijfheerenlanden zijn de huidige acties te vinden. Ook houden we je via nieuwsberichten op deze website op de hoogte.

Meer informatie

Heb je vragen over de stappen naar een aardgasvrije gemeente? Vragen zijn te mailen naar duurzaam@vijfheerenlanden.nl.