Stap voor stap naar aardgasvrije wijken

Nederland moet in 2050 CO2-neutraal zijn, de CO2 uitstoot is dan 95% lager. Dat heeft de Nederlandse overheid besloten. Dit betekent dat alle energie die we opwekken in Vijfheerenlanden afkomstig moet zijn van duurzame bronnen. Duurzaam opgewekte elektriciteit of warmte uit duurzame bronnen zoals warmte uit de grond maakt onze huizen dan warm. En aardgas gebruiken we dan niet meer voor verwarming. Misschien wonen we dan wel fijner dan nu.

Samen aan de slag

Samen met huiseigenaren, woningcorporaties, ondernemers en netbeheerder Stedin gaan we op zoek naar mogelijkheden voor een aardgasvrije gemeente. 2050 lijkt nog ver maar als we dit willen bereiken moeten we beginnen. Eind 2021 leveren we het eerste plan op, dit noemen we de Transitievisie Warmte. Adviesbureau Over Morgen helpt ons bij het opstellen van deze Transitievisie Warmte. Ook al zijn nog niet alle mogelijkheden inzichtelijk, wachten kan niet meer. Het is een grote verandering die we samen mogelijk kunnen maken.

Wat levert het op?

Verwarming is een grote energieverbruiker in huis. Meer dan de helft (60%) van iedere energierekening bestaat uit kosten voor verwarming. De kosten voor verwarming op aardgas nemen in de toekomst toe. Om iedereen te stimuleren om energie te besparen en woning te verwarmen met duurzame bronnen wordt de belasting op aardgas verhoogd. Op een energiezuinige en duurzame manier uw woning verwarmen levert dus veel op, uiteindelijk niet alleen voor het klimaat maar ook voor je portemonnee.

Denk mee 

We vinden jouw mening in dit proces dat voor iedereen verandering brengt belangrijk. Op 14 december is er een online informatiebijeenkomst gehouden. De presentatie is hier terug te kijken. Binnenkort is er een tweede informatiebijeenkomst. 

Voorbeelden

Binnen onze gemeente zijn al een aantal initiatieven om wijken aardgasvrij te maken. Zo heeft woningcorporatie Lekstede wonen in Vianen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt. En kijkt Energiecoöperatie Huibertstroom in Everdingen naar nieuwe manieren. Op woensdag 14 oktober werd het project duurzame warmte feestelijk gestart.

Meer informatie

Heb je vragen over de stappen naar een aardgasvrije gemeente? Vragen zijn te mailen naar duurzaam@vijfheerenlanden.nl.