Regionale Energiestrategie (RES) (afgerond)

Nederland moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat heeft de Nederlandse overheid besloten. Dit betekent dat we meer zonne- en windenergie op land gaat opwekken om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo voorkomen we dat de aarde niet met meer dan twee graden Celsius opwarmt.

Samen aan de slag

Gemeenten, waterschappen, provincies en Stedin zoeken samen met heel veel andere betrokken partijen, inwoners en bedrijven naar geschikte plekken daarvoor. Dat doen al deze partijen door in 30 energieregio’s samen te werken aan een Regionale Energiestrategie. De gemeente Vijfheerenlanden is onderdeel van de U16 regio.

Regionale Energiestrategie U16

Binnen de U16 werken de 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen en de provincie daarbij samen met alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De Utrechtse energieregio U16 wil een realistische bijdrage leveren aan een schoon en duurzaam Nederland. Namelijk door energie te besparen én duurzaam op te wekken met windmolens en zonnevelden. En bovendien door huizen en gebouwen te verwarmen met duurzame warmtebronnen. De keuzes komen te staan in de Regionale Energiestrategie: de RES, met concrete zoekgebieden voor duurzame energie in de regio.

Vervolg

De eerste versie van de Regionale Energie Strategie, de RES 1.0, is af en gaat naar de gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen voor besluitvorming. De gemeenteraad van Vijfheerenlanden besluit op 30 september over de RES. Dan wordt ook een besluit genomen over de zoekgebieden voor de opwek van duurzame energie.

Vragen? Kijk dan eens bij de RES gespreksassistent op de website van Regionale Energiestrategie U16. Daar kunt u ook op RES 1.0 lezen.Ook staan er filmpjes op de website over het ‘waarom’, ‘wat’ en ‘wanneer’.