Nieuw afval- en grondstoffenbeleid

De gemeente Vijfheerenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden gaan het afval- en grondstoffenbeleid vernieuwen. Het doel is minder restafval en meer afval recyclen. Afgelopen jaar heeft Waardlanden een bewonersonderzoek gehouden. Inwoners konden meedenken over verbetering van de (gescheiden) afvalinzameling. Uit deze gesprekken kwamen goede suggesties. Waardlanden houdt nu een onderzoek om te bekijken hoe andere inwoners over deze suggesties denken.

We leggen je de meest genoemde suggesties (maatregelen) voor. We hebben ook een aantal eigen suggesties toegevoegd. Aan jou de vraag of je het eens of oneens bent met de voorgestelde maatregelen.

Resultaten 

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar gepubliceerd. Ze maken ook onderdeel uit van de stukken op basis waarvan de gemeenteraad het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid vaststelt. De enquête duurde tot en met vrijdag 5 februari. Momenteel worden de onderzoeksresultaten vergeleken. 

Enquête

De enquête is op dit moment gesloten. Ga naar de website van Reinigingsdienst Waardlanden voor de onderzoeksresulaten, hier vindt u ook meer informatie over de stand van zaken rond het nieuwe beleid.