Duurzame opwekking van energie (afgerond)

Onze gemeente is net als de rest van Nederland bezig om te onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen aan de verbetering van het klimaat. Nederland heeft afgesproken dat de Nederlandse CO2-uitstoot omlaag moet. In het Klimaatakkoord hebben de overheid, gemeenten, waterschappen, Provincies, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt welke maatregelen er genomen moeten worden om dat doel te bereiken. Eén van deze afspraken gaat over het opwekken van duurzame elektriciteit met behulp van zonnepanelen en windmolens.

Zoekgebieden voor windenergie

Eén van de mogelijkheden is het plaatsen van nieuwe windmolens. We hebben in onze gemeente een aantal gebieden die hiervoor in aanmerking komen. Deze gebieden noemen we zoekgebieden.

De zoekgebieden voor windmolens zijn:

  • Langs de A27 in de buurt van Lexmond
  • Langs de A2 bij het windpark Autena Vianen
  • Langs de A2 in de buurt van Zijderveld

Denk mee

We gaan de komende periode op verschillende manieren onderzoeken of deze zoekgebieden ook echt geschikt zijn voor windmolens en wat dat betekent voor de dorpen en de inwoners in de buurt van deze zoekgebieden:

  1. vorm je eigen mening. Lees je in en kijk eens bij de veelgestelde vragen.
  2. Tot 29 april kon je meedenken via een enquête. De resultaten worden momenteel geanalyseerd. Resultaten zijn hier binnenkort na te lezen.
  3. In mei en juni 2021 zijn er een aantal (digitale) gesprekken met wethouder Christa Hendriksen geweest over de uitkomsten van de enquête. 
  4. Vul een (vervolg) enquête in (later dit jaar)

Hoe kon je nog meer meedenken en meedoen?

In 2019 en 2020 hebben wij een serie masterclasses gehouden over de energietransitie. Ook organiseerden we een speciaal congres. Voor de gemeenteraad hielden we informatiesessies (VHL-plein). Om zelf als bewoner duurzamer te kunnen leven, helpen wij met duurzame acties. Zoals wijkacties, een cadeaubon voor isolatiemateriaal of energieadvies. Zo kan iedereen een stap maken om minder energie te verbruiken.

VHL-Plein

Op 18 februari werd de gemeenteraad geïnformeerd over de zoekgebieden tijdens het VHL-Plein. De voor- en nadelen van windmolens worden besproken en de mogelijkheden van de netbeheerder Stedin om wind en zon op dak aan te sluiten op het netwerk. Je kunt deze informatiebijeenkomst terugluisteren via de link op vijfheerenlanden.nl/raadsagenda.

Webinar van 30 maart

Op dinsdagavond 30 maart 2021 werden inwoners geïnformeerd over de plannen in een digitale bijeenkomst. Het webinar was informatief en ging over wat er nodig is om aan de regionale opgave voor windenergie te kunnen voldoen. Deze informatie is terug te kijken, het filmpje van de avond is op te vragen via de e-mail duurzaam@vijfheerenlanden.nl.

Veelgestelde vragen

Tijdens het webinar en ook op andere momenten worden vragen gesteld. De vragen en antwoorden kun je op de pagina veelgestelde vragen nalezen.

Zonne-energie

In het Klimaatakkoord is bij het onderdeel elektriciteit afgesproken dat de RES zich voor 2030 richt op de huidige bewezen en toepasbare technieken, en dat zijn wind- en zonne-energie. Met deze technieken is grote opschaling mogelijk die nodig is voor de doelstellingen van 2030.

Om de doelstellingen voor 2030 te halen is inzet op alle terreinen nodig. Zowel zonnepanelen als windturbines dragen bij aan die doelstellingen.  Een goede balans tussen zonnepanelen en windturbines is wenselijk. Windturbines leveren constanter elektriciteit door het jaar dan zonnepanelen. Zonnepanelen leveren meer in de zomer en alleen overdag. Een verhouding van grofweg 50/50 is wenselijk om onbalans op het elektriciteitsnetwerk zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is er ook in de winter en ’s nachts productie van duurzame elektriciteit.

Onder grootschalig zon op land vallen zowel de grote zoninstallaties op grote daken. We willen maximaal inzetten op zon-op-dak, rekening houdend met randvoorwaarden als kosten, dakconstructies en aansluitmogelijkheden.

Ook is de aansluitbaarheid van zonnepanelen op daken van boerderijen en bedrijven in het buitengebied op het elektriciteitsnetwerk een uitdaging. Het elektriciteitsnetwerk rond boerderijen is vaak niet geschikt om grote hoeveelheden elektriciteit te transporteren naar gebieden waar vraag naar elektriciteit is. Netbeheerder Stedin heeft onderzoek  gedaan naar de mogelijkheden om zonnedaken aan te sluiten. 

Voor zonne-energie zijn nog geen zoeklocaties bepaald. Via de kaarten kun je aangeven welke locaties je geschikt en minder geschikt vindt.