Duurzaamheidsbeleid gemeente

Duurzaamheid gaat niet alleen over energie en klimaat, maar ook over hoe we met onze grondstoffen omgaan. Wij zijn benieuwd hoe je als inwoner tegenover duurzaamheid en duurzame energieopwekking staat.

In september 2020 hebben we een onderzoek gehouden over het vast te stellen duurzaamheidsbeleid. In totaal heeft 52% van het digitaal inwonerspanel deze vragenlijst ingevuld. Hieronder staat een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten. 

Energieverbruik

De helft van de inwoners denkt dat zij hun energieverbruik kan verminderen. Ruim de helft (59%) van de inwoners geeft daarnaast aan zelf geen energie op te wekken. Van de inwoners die wel zelf energie opwekken, doen de meesten dit met zonnepanelen (39%).

Circulair

Bijna alle inwoners (99%) doen aan (gedeeltelijke) afvalscheiding.

Drie vijfde (61%) van de inwoners vindt de huidige manier van afvalinzameling goed. Volgens ongeveer twee vijfde (38%) van de inwoners kan de afvalinzameling beter. De meest genoemde tips en suggesties voor verbeteringen zijn: betere controle, duidelijke instructies voor afvalscheiding, meer voorlichting en vaker containers leegmaken.

Iets meer dan de helft (52%) van de inwoners geeft aan dat er materialen zijn die zij hergebruiken. De meest genoemde materialen die worden hergebruikt zijn: bouwmaterialen, broodzakjes, compost, kleding en plastic.

De ruime meerderheid van de inwoners (84%) is bereid om meer te doen aan afvalscheiding als dat leidt tot een schonere en nettere omgeving.

Schoon

De gemeente Vijfheerenlanden wil dat in 2050 ook al het transport in Vijfheerenlanden schoon is. Bijvoorbeeld met elektrische auto’s, openbaar vervoer, fiets et cetera. Een groot deel van de inwoners (42%) denkt dat dit moeilijk haalbaar is. Een vijfde (22%) van de inwoners denkt dat dit wel haalbaar is. Daarnaast denkt ook een vijfde (21%) van de inwoners dat dit niet haalbaar is.

Iets meer dan de helft van de inwoners rijdt al ‘schoon’ (48% doet dit naar eigen zeggen niet). Van de inwoners die wel ‘schoon’ rijden, geven de meesten aan dit te doen met de fiets of e-bike (41%).

Klimaatbestendig

De gemeente wil ook in de toekomst een veilig en leefbaar Vijfheerenlanden en wil voorbereid zijn op klimaatverandering en de natuur een handje helpen. Twee derde van de inwoners neemt thuis al maatregelen om voorbereid te zijn op veranderingen in het klimaat (32% doet dit naar eigen zeggen niet). Inwoners bereiden zich het vaakst voor op klimaatveranderingen door tegels in de tuin te vervangen door planten (49%) en met een regenton (32%).

Driekwart van de inwoners is bereid om zelf (meer) maatregelen te nemen. Inwoners zijn het vaakst bereid tot het afkoppelen van regenwater/een regenton gebruiken (38%) en om meer groen om het huis te plaatsen (29%).

Het samenhangend duurzaamheidsbeleid is vastgesteld en is na te lezen via het nieuwsbericht op deze website.